"בשביל החיים" - מיזם תעסוקתי, חברתי קהילתי

בית קפה קהילתי חברתי

מיזם ייחודי לשילוב הסטודנטים והקהילה

כחלק מהחזון שלנו לשילוב הסטודנטים בקהילה, בית הקפה שלנו: "קפה רענן  fresh coffee" יאפשר תעסוקה לסטודנטים שלנו במטבח, בהגשה ובאירוח, כחלק אינטגרלי מכישורי חיים נדרשים.

בית הקפה יאפשר גם עבודה בשכר לסטודנטים מהסביבה ואפשרות להתנדבות בשעות הערב.

אולפן רדיו אינטרנטי

תחנת רדיו מקומית חברתית

פרויקט הרדיו החברתי יקרב את הסטודנטים במכללת כישורי חיים למקצועות התקשורת והרדיו ויאפשר להם להתבטא באמצעות הכלי הרדיופוני.

באמצעות פיתוח הבעה בעל פה ויצירתיות רדיופונית, בשילוב תחקיר, ראיון, מוסיקה וכל סוגי התקשורת המילולית הדו סטרית, נשיג שיפור היכולת הרגשית, החברתית והאמנותית.

פרויקט הרדיו ישודר ברשת הפייסבוק והקמת תחנת הרדיו האינטרנטי תתאפשר בעזרת ציוד המוערך בסדרי גודל של כ-40,000 ש"ח. נשמח לעזרתם הנדיבה של תורמים לצורך המיזם.

סדנת קרמיקה

טיפול רגשי באמנות

טיפול רגשי באמצעות מטפלת באמנות יוביל את הסטודנטים ליצירה ופעילות עם הידיים. המטרה הינה לייצר את הכלים שישמשו את בית הקפה ואף ליצור כלים מקרמיקה למכירה.

סדנת הקרמיקה תאפשר לייצר הכנסה נוספת לטובת הסטודנטים במכללה.